Poort en vis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Poort en vis’ door Han van Wetering, 1990

 

 

Oorspronkelijk geplaatst aan de Waterlandlaan om de verbinding tussen de twee stadskantoren van Purmerend aldaar te symboliseren door middel van een springende beweging van de vis richting poort (denkbeeldige en visuele spanningsboog). De kunstenaar is geďnspireerd door het gegeven 'Waterland'. Op de poort liggen drie schelpen en daarbovenop ligt een boot. De beeldhouwer:  ‘Als de polder onder water staat, blijft de boot drijven’.

 

Het ontwerp is geselecteerd uit het resultaat van een schetsopdracht die aan drie kunstenaars verstrekt was. Honderddertig kunstenaars hadden zich ingeschreven. In 1994 verliet de gemeente de kantoren aan de Waterlandlaan en verloor het kunstwerk zijn symbolische functie. In 2005 zijn de beelden verplaatst naar het Beatrixplein.

 

 

 

                         

 

 

 

 

                

 

 

 

De plaatsing van het beeld aan de Waterlandlaan zorgde voor problemen. Uit de Noordhollandse Courant van 21 december 1989:

 

 

Plaatsingsproblemen

 

Enige maanden later dan gepland en met een budgetoverschrijding van circa tienduizend gulden zal vermoedelijk in februari of maart het kunstwerk de bronzen vis en poort van de Maastrichtse kunstenaar Han van Wetering nabij de gebouwen van de gemeente aan de Waterlandlaan worden geplaatst. Oorzaak van de budgetoverschrijding is het aanleggen van funderingen voor het uit twee delen bestaande en vele tonnen wegende kunstwerk.

 

Op de hoek van het Waterlandplein komt een 3,30 meter hoge en ruim duizend kilo wegende vis te staan. De vis springt uit de grond omhoog en maakt symbolisch een sprong over het kruispunt naar de Slenkstraat. Daar zal een 4,50 meter hoge poort komen te staan die circa zeventienhonder kilo weegt. De poort en de vis moeten de eenheid van de twee gemeentelijke kantoren symboliseren. Zo luidde ook de opdracht aan de kunstenaar.

 

Voor de fundering had Van Wetering een bedrag van vijfduizend gulden begroot. Hij heeft daarbij vermoedelijk geen rekening gehouden met de slappe Waterlandse bodem. “Hij is waarschijnlijk uitgegaan van de situatie in Zuid-Limburg, België of Duitsland, waar ook werken van hem staan. Wij hebben er ook te makkelijk over heen gekeken:, erkent de cultuurambtenaar van Purmerend. Op de toekomstige plaats van de werken zal moeten worden geheid om een stevige fundering te krijgen. Daarnaast bleek er op het Waterlandplein ook vele kabels en leidingen van de nutsbedrijven te moeten worden omgelegd.

 

 

 

 

 


 

Han van Wetering (1948)

 

www.hanvanwetering.nl

 

  

 

 

 


 

Beatrixplein, Purmerend

 

Foto’s: augustus 2009

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Purmerend