Eeuwige slaap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem van Oranje op zijn sterfbed  door Hendrick de Keyser, 1613-1614

 

 

Hendrick de Keyser kreeg de opdracht een praalgraf voor Willem van Oranje te bouwen in de Nieuwe Kerk in Delft "als soodanighen Prince waerdig is". Zoals gebruikelijk werden er eerst modellen gemaakt die ter goedkeuring voorgelegd werden. Dit model van de ingeslapene, een onderdeel van het praalgraf, is uitgevoerd in terracotta. Op 12 februari 1614 ondertekende de Keyser het contract voor het maken van het grafmonument. Hij verplichtte zich daarin de figuren van brons en marmer zelf te maken, het overige werk mocht uitbesteed worden.

 

 

 

 

 

 

Na de moord op van Oranje in 1584, was er geen geld hem te eren met een praalgraf, er woedde een oorlog / opstand. Pas in 1609 werd besloten hem alsnog een vorstelijk graf te geven. Vier jaar later werd na aandringen van de weduwe het voornemen ook ten uitvoer gebracht. Er werd marmer gekocht in Italië, maar het transportschip verging; waarmee het project nog meer vertraging opliep.

 

De Keyser heeft de voltooiing van het graf niet beleefd, hij stierf in 1621. Zijn zoon Pieter heeft de uitvoering voortgezet en het monument werd in 1623 opgeleverd. Het was het eerste grafmonument in Holland voor een volksleider, in dit geval de eerste stadhouder en legeraanvoeder van de republiek in wording.

 

 

 

 

 

 

Ingeslapene

 

De prins van Oranje is uitgebeeld alsof hij bijna klaar was voor de nacht. Hij draagt een slaapmuts, pantoffels en een tabbaart, een soort kamerjas. De molensteenkraag wijst erop dat de slaap hem toch nog overvallen heeft.

 

 

 

 

 

                           De hond aan het voeteneinde symboliseert vermoedelijk de trouw van Willem aan het vaderland. De soort hond, een brak, was een geliefde jachthond van de prins. Er zijn verschillende verhalen over de hond in omloop. Zo zou een hond in 1572 het leven van Willem gered hebben tijdens een veldtocht door hem tijdig wakker te maken bij een onverhoedse aanval van de Spanjaarden. Een ander verhaal vertelt dat de hond van de prins na de dood van zijn baas van verdriet gestorven is.

Er bestaat een tekening van het graf van Willem I, mogelijk een voorstudie, waarop geen hond maar een leeuwtje aan het voeteneinde ligt (bron).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hendrick de Keyser (1565-1621)

 

Wikipedia

 

 

In 1595 werd Hendrick de Keyser stadssteenhouwer en -beeldhouwer, in feite stadsarchitect van Amsterdam. Zijn belangrijkste werken zijn de Beurs (1608-13, gesloopt in 1829), de Zuiderkerk (1603-11, in 1614 de Zuidertoren), het Stadhuis van Delft (1618-20) en de Westerkerk (1620-31, de toren uit 1638 is een afwijkend ontwerp).

 

Hendrick de Keyser was behalve architect ook beeldhouwer. Zijn bekendste werk is het door zijn zoon Pieter voltooide grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk van Delft (1614-23). Ook maakte hij het oudst bekende standbeeld in Nederland: Erasmus te Rotterdam (1622).

 

De Keyser stierf op zijn 56e verjaardag. Gedicht van P.C.Hooft toen de bouwmeester in de Zuiderkerk was begraven:

 

                                Hendrik de Kaizer

                                Vermaert Steen- en Beeldthouwer

                                gestorven op zijn geboortedagh

                                den Konstennaar alhier gekuilt

                                daar de beeldthouwerij om huilt,

                                is sterf- geboortedagh geweest.

                                Een steen zijn lichaam ons ontschuilt;

                                maar duizendt toonen der zijn geest…

 

 

 


 

Ansichtkaarten    Nieuwe Kerk in Delft

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


 

Rijksmuseum Amsterdam

 

Foto’s: oktober 2013

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Beelden in het Rijksmuseum