Adam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam door Auguste Rodin, 1881

 

                                   andere namen: Schepping van de mens en De eerste mensch

 

 

 

 

 

Michelangelo

 

In 1881 kreeg Rodin een opdracht van het Kunst-ministerie om grote beelden te maken van Adam en Eva. Voor Adam gebruikte hij naar alle waarschijnlijkheid een bestaand werk want hetzelfde jaar nog stond het latere beeld Adam onder de titel ‘de Schepping van de mens’ op een expositie. Rodin heeft overwogen Adam en Eva de Poort van de hel te laten flankeren maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Zowel de titel als de houding van het beeld getuigen van grote beïnvloeding door het werk van Michelangelo.

 

Adam heeft een getormenteerde pose en hij wijst met beide handen naar de grond alsof hij zijn binding met de aarde wil benadrukken. De rechterarm doet denken aan het gebaar van Adam dat Michelangelo schilderde in de Sixtijnse kapel, de linkerarm is ontleend aan de arm van christus in de pietà in de kathedraal van Florence. De ontdekker van deze gelijkenis, Albert Elsen: "the figure is framed by the beginning and end of life, between (these), his body shows its tortured existence."

 

 

 

 

 

 

 


 

Auguste Rodin (Fr. 1840-1917)

 

Wikipedia

 

 

 

 

 

 


 

Tentoonstelling ‘Rodin, Genius at work’ in het Groningermuseum, 2016-2017

 

Foto’s: februari 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Auguste Rodin