Studies voor Balzac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balzac (naaktstudie G) door Auguste Rodin, ca 1892-93

 

 

1891: loting

 

Honoré de Balzac (1799-1850) was een beroemd romanschrijver en de Sociëteit van Letterkundigen wilden hem eren met een standbeeld. De beeldhouwer Henri Chapu kreeg de opdracht maar hij overleed. Er waren twee gegadigden voor zijn opvolging: Auguste Rodin en Anatole Marquet de Vasselot. Ter vergadering werd gestemd en op beide kandidaten bleken evenveel stemmen uitgebracht te zijn. Een loting volgde en de opdracht ging naar Rodin.

 

1892: goedkeuring

 

Het gepresenteerde ontwerp keurde de commissie goed (Javabode, 20 februari 1892):

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                                                                                    Balzac in geklede jas, ca 1891-92

 

Rodin documenteerde zich uitvoerig. Van de vroegere kleermaker van Balzac kreeg hij zijn maten, hij bekeek alle bestaande portretstudies en vervaardigde studies van de schrijver staand, naakt en in monnikspij of kamerjas; de schrijver droeg vaak deze kleding als hij werkte.

 

 

         1894: beroering

 

 

                                    Algemeen Handelsblad, 8 december 1894

 

 

 

 

 

                                                                           Balzac in een dominicaner pij, ca 1892

 

 

          1896: ultimatum

 

 

 

    Algemeen Handelsblad, 22 augustus 1896

 

 

                                Algemeen Handelsblad, 27 augustus 1896

 

 

                                                                                                                                                                                    1897

 

                                                                                            

 

                                                                                                                                         Algemeen Handelsblad, 6 april 1897

 

 

 

       

 

                 Balzac, naaktstudies resp. type C en G, ca 1892-93

    

 

                 Voorjaar 1898 presenteerde Rodin zijn lang verwachte standbeeld van Balzac, de onvangst was niet positief.

 

                 1898: bekritisering

     

 

                                                                                                                                                              Algemeen Handelsblad, 1 mei 1898

 

 

 

        

 

                                   Balzac (de benen van naaktstudie F, bekend als ‘Naakt als een atleet’), 1896

 

 

 

Enkele citaten uit andere kranten – al of niet anderen aanhalend –:

 

- Wat kan de beeldhouwer wel met dit gedrocht bedoeld hebben, denken zij [het publiek], met deze half versmolten sneeuwpop? hij heeft met het publiek een loopje willen nemen, zoo luidt vrijwel de algemene opinie.

 

- .. een Balzac bijna alleen hoofd, armen en beenen omfloersd door een kamerjapon, een beeld dat ik, om het nog meer aandacht te doen trekken, van wege de consequentie, had gewenscht met een slaapmuts op.

 

- Eene groote impressie maakt hier een beeldhouwwerk van Rodin, het standbeeld van Balzac voorstellend. Het is niet veel anders dan een klomp gips waarin een paar oogen, een neus en een mond zijn aangebracht; het doet denken aan die zonderlinge rotspartijen, die men soms in berglandschappen aantreft en waarin de volkverbeelding de gestalte van een reus ziet.

 

- Wat de beeldhouwer Rodin bedoeld heeft met zijn dwaas figuur van Balzac weet niemand. [..]  Velen verdenken hem het beeld zóó te hebben gemaakt om in opspraak te komen.

 

- Wel ja, zeggen de aanbidders van dezen meelzak, waarin de leden de Société des gent de lettres Balzac niet in kunnen herkennen, wel ja, wat doet het er ook toe of onder die kamerjapon een os, een ezel, een beer of een geit zit, als de kop maar deugt.

 

- Deze gebeitelde zielkunde is een kaakslag voor alles wat banaal is. [..]  De vergelijking van het beeld met een grafzerk is kostelijk. [..] Mij kan dat woeste, onbehouwen blok, die Balzac’s ziel of hersens heet weer te geven, evenmin bevallen.

 

- men kijkt .. en negen op de tien bekijkers glimlachen, halen de schouders op en gaan heen, mompelend of hardop zeggend: “c’est une blague” – ik heb ook wel hooren zeggen: “quelle horreur”.

 

- Zou Rodin zijn mateloos afschuwelijken Balzac ook niet naar de parvenus van Amerika kunnen zenden? Hij zit er nog mee te houden. Hij heeft den ongelikten beer naar Meudon gezonden en wil hem niet meer zien. “Spreek me er nu niet meer over”, zei hij verleden week tot een mijner kennissen, “en laat me aan m’n werk”.

 

 

 

 

                                                                              Hoofden van Balzac, resp 1898 en 1897

 

 

 

   

 

 

1898: weigering

 

De beeldhouwer Alexandre Falguière kreeg de opdracht een nieuw standbeeld van Balzac te maken, het werd in 1902 onthuld. De Balzac van Rodin werd in 1939 alsnog in Parijs geplaatst.

 

                                             Algemeen Handelsblad, 15 mei 1898

 

 

 


 

Auguste Rodin (Fr. 1840-1917)

 

Wikipedia

 

 

       

 

                                                                                                                                         Balzac, in kamerjas met brede kraag, 1897

 

 

           

 

             Rotterdamsch Nieuwsblad, 26 november 1902

 

 


 

Tentoonstelling ‘Rodin, Genius at work’ in het Groningermuseum, 2016-2017

 

Foto’s: februari 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Auguste Rodin