Mensoffers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De burgers van Calais door Auguste Rodin, 1887-89

 

 

 

 

                                                                            Eustache de Saint-Pierre, 1887

 

Beleg van Calais

 

Aan het begin van de (ruim) honderdjarige oorlog, die eindigde in 1453, belegerde het Engelse leger de Franse stad Calais. De stad werd uitgehongerd en uiteindelijk in 1347 tot overgave gedwongen. Een historicus uit de 14e eeuw heeft de geschiedenis beschreven. Koning Edward III zou de stad en haar inwoners sparen als zes mannen uit adelijke kring, blootvoets en met een strop om de nek, zich zouden overgeven en de sleutel van de stad zouden overhandigen.

 

De Friese koerier (19 mei 1964) zag het op grond van de geschiedschrijving zo voor zich:

 

“In de zaal van het raadhuis van Calais deelden de onderhandelaars hun besluit van de koning mee. Alleen in een hemd gekleed, barrevoets, bloothoofds met een strik om de hals, zo moesten de zes gijzelaars de stad verlaten om dan de overwinnaar de sleutel te brengen. Het was stil in de zaal. Maar daar stond Jean d’Aire, een van de edelsten onder het gezelschap op. “Mannen”, zei hij, “zes mannen kunnen duizenden redden. Ik vertrouw op het woord van de koning. Er mankeren er nu nog vijf”. [ ..]

 

 

 

 

 

 

 

Er werd besloten de burgerij mede te delen wat de koning had besloten. De klokken werden geluid. De jonge mannen, grijsaards, kinderen stroomden naar het raadhuisplein en de vrouwen volgden angstig. Op de woorden van de burgemeester volgde een diep zwijgen. als eerste stapte Jean d’Aire in de kring. [..] Zonder iets te zeggen rukte d’Aire zich de mantel van het lichaam en trok zijn schoenen uit, niets scheen er te zijn wat hem van zijn besluit kon afbrengen. “Geef mij de sleutel, Jules”, zei hij rustig tot de burgemeester en weerde hem af toen hij hem wilde vergezellen. “Bewaar de adel in je hart en bescherm mijn huis, maar geef mij de sleutel”. [..]  toen trad Eustache de Saint-Pierre, de rijkste man der stad, naar voren met een touw in de hand, dat voor beiden lang genoeg was. Hij knipte het door en gaf een stuk aan zijn vriend. [..] Zijn voorbeeld werd gevolgd door anderen. Daar stonden zes edellieden, enkel in hun hemd.

 

Ze liepen zwijgend naar de legerplaats van de koning. Daar stond Eduard de Derde, naast hem de beul met zijn bijl. Zwijgend reikte Jean d’Aire de koning de sleutel over. De overwinnaar dacht aan de lange tijd, welke hij nodig had gehad om de stad tot overgave rijp te maken. Hij haatte de stad, hij haatte de moed van de inwoners en hij haatte zeer zeker de zes mannen die voor hem stonden. Hij gaf de beul een wenk.”

 

Maar door toedoen van de zwangere koningin die vreesde voor doem voor haar ongeboren kind werden de zes op het nippertje gespaard.

 

 

 

 

 

Monument voor de moedige burgers

 

In 1884 kreeg Auguste Rodin de opdracht van de stad Calais een monument te maken ter herinnering aan haar beroemde en moedige burgers. Hij ontwierp de groep van zes, die hij zonder sokkel wilde laten plaatsen. Daar werd geschokt op gereageerd, zonder sokkel was ondenkbaar. In 1895 is de beeldengroep uiteindelijk onthuld.

 

 

 

 

                                 Jean d’Aire, drager van de sleutel van de stad Calais, 1887

 

 

 

 

                                                                               Andrieu d’Andres, 1888-89

 

 

 

                 Andrieu d’Andres                                               Jean d’Aire                                                      Eustache de Saint-Pierre

 

        

 

                                                                                                    Er zijn vele gietingen gemaakt van individuen van de groep.

 

 

 

            

 

 

 


 

Auguste Rodin (Fr. 1840-1917)

 

Wikipedia

 

 

 

 

Iconisch beeld

 

Iconische beelden worden vaak gebruikt door cartoonisten voor al dan niet actuele grappen en commentaren. De Denker van Rodin is een veel gebruikte kapstok, evenals bijvoorbeeld het Vrijheidsbeeld, de Venus van Milo en de Mona Lisa.

 

In 1950 dook een Nederlandse cartoon op met de ‘Burgers van Calais’. De minister van Financiën Piet Lieftinck wordt daarin becommentariëerd, hij devalueerde de gulden en voerde actie tegen zwart geld (de Telegraaf, 20 april 1950):

 

      

 

                                                                   

 


 

Tentoonstelling ‘Rodin, Genius at work’ in het Groningermuseum, 2016-2017

 

Foto’s: februari 2017

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Startpagina Auguste Rodin