St. Oda’s fetish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Oda’s fetish  door E. Pietersen

 

St. Oda is de beschermheilige voor blinden en slechtzienden. Zij, de koningsdochter uit Schotland, werd rond 680 blind geboren doet het verhaal. Ze leidde een teruggetrokken leven gewijd aan gebed. Maar ze werd door haar vader op bedevaart naar Luik gestuurd, naar het graf van de heilige Lambertus van Maastricht. Daar genazen velen spontaan, en het wonder voltrok zich ook bij Oda, ze kreeg haar gezichtsvermogen.

 

Ze wijdde zich nog meer aan haar gebeden, zeer tot ongenoegen van de koning die haar wilde uithuwelijken. Oda vluchtte en vestigde zich uiteindelijk in Rode waar ze als kluizenaar leefde. Na haar dood noemde men de plaats in haar nagedachtenis Oedenrode. ’s Nachts verscheen er boven haar graf een helder licht en het fenomeen trok bedevaartgangers. Velen genazen, blinden lieten er hun blindenstokken achter en Oda werd heilig verklaard.

 

De ekster, haar attribuut, speelde ook een rol in haar leven. De vogels verraadden haar verblijfplaats op haar tocht, maar beschermden haar ook tegen haar vader.

 

 

 

Toen het kunstwerk van Pietersen verdween, zijn de stokken rond het beeld van Oda gezet.

St. Oda met op haar hand een ekster, dateert van rond 1900.

 

 

 


 

E. Pietersen (1962)

 

Info:  E. Pietersen maakt beelden met een ironische, komische of tragikomische lading. Zij refereren aan zijn belevingswereld waarin comics, graffiti, B-films en rockmuziek een belangrijke rol spelen. Met deze uitingen van de zogenaamde "B-kant van de gevestigde cultuur" wil hij werk maken met gebruik van traditionele sculpturale technieken en materialen. De locatie is vaak een uitgangspunt voor de beelden. Wanneer er op of om de locatie verhalen spelen (mythologisch, legendaries of religieus) vormen deze meestal een rode draad door het werk. Pietersen: "Serieuze kunst wil bij mij niet zo. Er moet een laagje onder zitten, het moet altijd een beetje leuk zijn."

 

www.zepworks.nl

 

 

 

 

 

 

 


 

Odapark, Venray

 

Foto’s: mei 2006 en september 2011

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Buitenbeelden in beeldenpark Odapark, Venray