Het Odapark

 

Venray (L)

 

 

 

 

 

Beeldenpark Odapark

 

Het beeldenpark Odapark is in 1999 geopend, drijvende krachten waren Joop Wismans, Marijke Cieraad, Bert Lerou en Fred Welscher.

 

De eerste beelden die een plek kregen waren o.a. van de kunstenaars Wouter Bouwman, Wim Klabbers, Egidius Knops, Herbert Nouwens, Marianne Vereijken en Linda Verkaaik. De overzichtsfolder uit april 2000 liet al 38 kunstwerken zien van 24 kunstenaars; het aantal groeide naar 70 beelden in 2004. Dat aantal stabiliseerde zich, de genoemde aantallen varieren in de loop der tijd tussen ruim 60 en circa 80 beelden.

 

www.odapark.nl

 

 

 

 

 

 


 

    Toen in 2007 een bronzen beeld gestolen werd, zijn alle bronzen in het park uit voorzorg weggehaald.

 

 

Odapark verwijdert alle bronzen beelden

 

Het Odapark verwijdert alle bronzen beelden uit het park. Aanleiding is de diefstal van het kunstwerk Klein’s Bottle. Afgelopen vrijdag werd ontdekt dat het kunstwerk uit het park is verdwenen.

 

”We kunnen het risico niet nemen dat er meer beelden uit het park verdwijnen. Daarom hebben we helaas dit rigoureuze besluit moeten nemen”, vertelt Marijke Cieraad. “Bovendien hebben we de meeste beelden in het park in bruikleen van de kunstenaars. Klein’s Bottle is bijvoorbeeld een kunstwerk van de Schotse kunstenaar William Brotherstone. In totaal hebben we zeven bronzen beelden. Enkele beelden kunnen we binnen plaatsen, maar andere zullen we elders moeten opslaan.”

 

Het is voor het eerst dat er een beeld wordt gestolen uit het Odapark. “Het park is volledig open en overdag kan men er ook met de auto in. We weten echter niet of de diefstal overdag of ’s avonds heeft plaatsgevonden. Sporen hebben dat niet uitgewezen.” Het beeld lag langs het toegangspad naar het Theehuis en weegt ergens rond de 175 kilo.

 

De verkoopwaarde van het beeld is ongeveer 7500 euro. “Maar kunst heeft vaak een hogere emotionele waarde. De opbrengst van het brons is slechts een fractie van die waarde”, weet Marijke Cieraad. Onlangs verhoogde het Odapark de beveiliging in en rondom het park nadat een beeld was vernield.

 

 

uit ‘Peel en Maas’, dinsdag 03 juli 2007

 

 

 


 

Vernieuwing en Actualisering

 

 

De meeste beelden zijn bruiklenen voor vijf jaar, maar in het begin werd deze periode vaak verlengd met een tweede termijn.

De Nieuwsbrief van winter 2009  / 2010 kondigde een verandering aan:

 

FRISSE WIND

 

Odapark wil dit najaar een frisse wind laten waaien door de bruikleencollectie van het beeldenpark. Een aantal sculpturen zullen uit het park verdwijnen en nieuwe beelden zullen worden toegevoegd. Het beeldenpark kent een bruikleenperiode van vijf jaar. Dit jaar bestaat het beeldenpark in haar huidige vorm alweer tien jaar en hiermee loopt de tweede bruikleenperiode dit najaar ten einde. Met het oog op vernieuwing en actualisering een uitstekend moment om de beleving van het  beeldenpark opnieuw te optimaliseren.

 

De Nieuwsbrief van najaar 2010 vulde aan:

 

Een aantal sculpturen zijn inmiddels uit het park verdwenen en nieuwe beelden worden op dit moment toegevoegd. Het beeldenpark krijgt een nieuw gezicht. Hiermee wordt beoogd dat de inrichting van het park meer inhoudelijk aansluiting krijgt met het huidige tentoonstellingsprogramma in de binnenruimtes. De nieuwe artistieke concepten voor het beeldenpark zullen veelal door jonge kunstenaars op maat gemaakt worden.

 

In de selectie van nieuwe kunstwerken ligt vooral de nadruk op narratieve beeldende kwaliteiten. Wij gaan u een actuele beeldhouwkunst presenteren die zich manifesteert in een natuur en cultuurhistorische context en die erop gericht is een dialoog aan te gaan met haar directe omgeving. De ervaring en beleving staan centraal.

 

 

 

 

 

 

Uit een persbericht mei 2011:

 

Beeldenbos

Odapark, dat in 1999 de eerste beelden kreeg, groeide de afgelopen jaren uit tot een omvangrijk Beeldenbos met ruim 70 sculpturen, uiteenlopend in vorm en stijl. Nu er in het Theehuis en de projectruimte van Odapark voor de kunst een heldere visie ligt, vonden de curatoren het hoog tijd om ook het beeldenbos daarbij te laten aansluiten. En dus werd overgegaan tot een grondige herinrichting: zo’n 35 oudere beelden zijn teruggegaan naar de kunstenaars die ze in bruikleen hadden gegeven en daarvoor in de plaats zijn de afgelopen periode 22 nieuwe beelden geplaatst. Het heringerichte beeldenbos omvat nu ruim 50 beelden.

 

Piepschuim, pur, papier-maché en polyester

De nieuwe beelden kenmerken zich in het gebruik van materialen die op het eerste oog waardeloos lijken. Piepschuim, pur, papier-maché, polyester of siliconen worden echter niet alleen toegepast omdat ze goedkoop en makkelijk verkrijgbaar zijn, maar juist vanwege hun specifieke esthetica en tijdelijke karakter. De sculpturen in het beeldenbos hebben dan ook geen vooropgestelde eeuwigheidswaarde. Vaak zijn ze juist bewust onderhevig aan verval in de natuur.

 

Deze beelden hebben allen een sterke verhalende kwaliteit. Odaparkcuratoren Marijke Cieraad en Theo Lenders: “Deze kunstenaars gaan een verbinding aan met maatschappelijke thema’s van nu, waarin het menselijke altijd centraal staat. Het gaat niet om de eeuwigheid maar om de context van de eigen tijd. Het Beeldenbos is een geheel van natuur en kunst, dat net als de wereld zelf, blijft veranderen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Odapark, Venray

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

 

Buitenbeelden in beeldenpark Odapark, Venray