Ik ben thuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am at home door Asnate Bočkis, 2008

 

 

Bij het dekbed staat een bordje met de volgende tekst:

 

“Life in the city and all of the activities and fuss of a socially active person can sometimes leave him frustrated  and tired or even unhappy and afraid of himself and his surroundings. This rootless feeling very often occurs when public space shamelessly breaks into private space. In this kind of situation there ‘s a feeling that you want to disappear in the very blink of an eye and retreat to the safest place in the world – under your blanket. The artist created a place that acts as a temporary shelter, an improvised private space where, in case of emergency anyone can get back to this last place of peace to regain his confidence and clear his mind.”

 

 

 

 

 

 

Riga

 

Sinds 2003 heeft Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst met de stad Riga. In de overeenkomst staat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de twee steden centraal. Elke vier jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en in mei 2010 werd de derde samenwerkingsovereenkomst getekend. Er is informatie uitgewisseld op onder andere de gebieden van City Marketing, archieven, infrastructuur en het bouwen van culturele bouwerken zoals een openbare bibliotheek en het Muziekgebouw aan het IJ. Amsterdam ondersteunt de kandidaatstelling van Riga als culturele hoofdstad van Europa 2014, inhoudelijk betekent dit voor de toekomst samenwerkingsprojecten op cultureel gebied.

 

In 2008 bood Riga aan om samen met stadsdeel Westerpark en de Letse ambassade een beelden tentoonstelling te organiseren als onderdeel van de viering van de 90e onafhankelijkheidsdag van Letland. Negen Letse kunstenaars is gevraagd om een nieuw kunstobject te creëren of een bestaand object aan te passen voor de tentoonstelling. De beeldententoonstelling “Homo urbanus – Homo sapiens?” werd door de burgemeesters van beide steden geopend en heeft van 29 mei tot en met 15 september 2008 op het terrein van de Westergasfabriek gestaan. Van de Letse kunstenaar Asnate Bočkis werd het werk “I am home” verworven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Asnate Bočkis (Letland, 1984)

 

www.asnatebockis.nl

 

In 2009 studeerde Bockis af aan de kunstacademie van Letland, richting beeldhouwen. Daarna studeerde ze drie jaar aan de Design Academy in Eindhoven.

 

 

 

 

 

 

 


 

Amsterdam Westerpark

 

Foto’s: januari 2013

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Westerpark