Passages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passages door Arno van der Mark, 1995

 

 

 

                             

 

 

 

Zuilengang

 

Het werk 'Passages' van Arno van der Mark dat verweven is met het woonblok van Hans Kollhoff aan de KNSM-laan, is een voorbeeld van integratie van kunst en architectuur. Architect en kunstenaar hebben al in een vroeg stadium hun meningen en ideeën naast elkaar gelegd. Arno van der Mark kwam aanvankelijk met vier voorstellen voor deze opdracht. Slechts één daarvan is uitgevoerd: de stoa of zuilengang in de westkant van het complex.

 

In deze hoge doorgang bevonden zich twaalf dragende kolommen waaraan de kunstenaar er nog twaalf toevoegde. Elke kolom bestaat uit vijf kolomdelen waar op het breukvlak telkens een vijfkantige draagsteen is aangebracht. De draagstenen geven aan waar de verdiepingen zich bevinden. Op deze in totaal 96 draagstenen zijn afbeeldingen gezeefdrukt die 's nachts worden aangelicht. Het zijn zeefrukken van foto's in combinatie met fragmenten van de plattegrond van Parijs.

 

 

 

                                        

 

 

 

Terugblik op het verleden

 

Het Piraeus-gebouw van Kollhoff verwijst naar de geschiedenis van de locatie door zich om een 19de-eeuws kantoorgebouw heen te plooien. De vier verdiepingen hoge opening in het complex biedt de bewoners uitzicht op het voormalige havenpark van Mien Ruys. Ook Van der Mark verwijst naar de geschiedenis door te kiezen voor de fotografie als symbool voor de terugblik op het verleden.

(SKOR)

 

 

 

                   

 

 

 

 


 

Arno van der Mark (1949)

 

Wikipedia

 

Van der Mark is als tekenaar, beeldhouwer, graficus en projectkunstenaar werkzaam.

 

 


 

KNSM-laan

 

Foto’s:  maart 2006 en juli 2009

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Startpagina Zeeburg