Mahatma Gandhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahatma Gandhi door Karel Gomes, 1990

 

 

Herdenking

 

Het monument is gerealiseerd door een initiatief van de Hindoe-organisatie Triveda. Jaarlijks vindt er op 2 oktober de herdenking van Gandhi's geboortedag plaats.

 

 

Leermeester

 

 “Nelson Mandela en Martin Luther King hebben bewust of onbewust van hem geleerd. Net als Lech Walesa en de Chinees die met zijn plastic tas op het plein van de Hemelse Vrede een aanrollende tank weerstond. ''Zij leerden van Mahatma Gandhi te vechten voor menselijke waardigheid, vrijheid en sociale gerechtigheid,'' aldus R. Lakhina, voorzitter van de Stichting Standbeeld Mahatma Gandhi.

 

Bij het standbeeld werd gisteren de 131ste geboortedag herdacht van de Indiase geweldloze vrijheidsstrijder. Tevens werd gevierd dat het beeld van de fręle ‘vader van de natie India'  tien jaar in het middenplantsoen van de Churchilllaan staat. Het was omhangen met bloemenslingers.

 

Ghandi is nog steeds een voorbeeld voor jongere generaties, aldus Lakhina. Zij leren van hem 'de bereidheid te vechten met geweldloze middelen en straf te accepteren voor burgerlijke ongehoorzaamheid'.

 

(citaat uit Het Parool, 3 -10-2000)

 

 

 

                        

 

 

 

Churchill en Gandhi

 

Over Churchill: “Op koloniaal gebied luidde zijn standpunt: India verloren, rampspoed geboren. Hij had een instinctieve hekel aan Gandhi. Churchill zag in de Indiase leider een charlatan, een omhooggevallen advocaat die om populistische redenen zijn fatsoenlijk jacquet verruild had voor een tafellaken. Churchill zou zich in zijn graf omdraaien als hij hoorde dat in Amsterdam uitgerekend op de Churchilllaan een standbeeld van Gandhi staat.”

 

(citaat uit: NRC, 28-9-2001)

 

 

                                         

 

 

 

Mikpunt

 

Daar staat een fręle beeld van deze fręle held. Het werd elf jaar geleden door premier Lubbers onthuld. De stenen Gandhi heeft een lopende houding, zijn linkervoet in slipper vooruit, zijn bekende stafje in de rechterhand. Op de neus zijn grote bril die driemaal per jaar door Amsterdamse jongens wordt vernield….

 

(NRC 3-10-2001)

 

 

 

 

Zomer 2010 is de bril en het grootste gedeelte van de staf verdwenen, mei 2011 staat het beeld er weer compleet

 

 

 


 

Mahatma Gandhi (1869 –1948)

 

‘Geestelijk vader van het geweldloze protest’. Mohandas Karamchand Gandhi was een Indiaas politicus. Zijn bijnaam Mahatma is Sanskriet voor "verheven ziel". Ook werd hij wel Bapu genoemd, wat "vader" betekent. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van het pacifisme als middel voor revolutie. Gandhi zette zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India. Hij werd in 1948 te New Delhi vermoord door een extremistische hindoe.

 

Gandhi: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.“

 

 

Info Gandhi

 

 

 

               

 

                                               2007: met bril en staf

 

 

 

 

                            juli 2010: De man met het wtte gewaad op de achtergrond heeft zojuist met bloemen in de hand

                            een aantal keer al buigend Gandhi rondgelopen

 

                            De staf is een dirigeerstokje geworden, de bril verdwenen, de sokkel schoongemaakt.

 

 

 


 

Karel Gomes (1930-2016)

 

 

Wikipedia

 

 


 

Churchilllaan, Amsterdam

 

Foto: november 2006 en juli 2010

 

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid

 

Monumenten in Amsterdam: portretten