Kennedy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John F. Kennedy door Renze Hettema, 1964

 

                          Op de sokkel aan de achterkant staat:

 

                          Alle naties of zij ons goed of kwaad gezind zijn, dienen dit te weten:

                          wij zullen iedere prijs betalen, iedere last dragen, iedere moeilijkheid trotseren,

                          elke vriend steunen, elke vijand weerstaan

                          om het voortleven en de overwinning van de vrijheid te verzekeren.

                          John F. Kennedy 1917-1963

 

 

 

                        

 

 

 

 


 

John F. Kennedy was president van de Verenigde Staten van Amerika van 1961-1963.

 

 

De inaugurele rede van Kennedy in 1961 markeerde een nieuwe tijd, een nieuw elan met uitspraken als ‘de toorts is overgegeven aan een nieuwe generatie Amerikanen ...' en `Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country'. In 1963 werd hij neergeschoten, de moord is nooit opgelost en heeft geleid tot vele samenzweringstheorieën. Over Kennedy is heel wat gezegd en geschreven, op deze site een geschiedschrijving.

 

 


 

Renze Hettema (1927-2008)

 

Hettema werkte in het begin van zijn loopbaan na een klasssieke opleiding figuratief. Via abstraherende figuratie eindigde hij uitendelijk abstract.

 

Wikipedia

 

 

website

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kennedylaan

 

Foto’s: november 2006

 

 

Startpagina Buitenbeeldinbeeld

 

Buitenbeelden in Amsterdam Zuid

 

Monumenten in Amsterdam: portretten